1. Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (C.O.D): Đơn giản – An toàn

  • COD là viết tắt của Cash On Delivery, nghĩa là thanh toán khi nhận hàng
  • Với phương thức thanh toán này, quý khách sẽ trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng, ngay khi nhận được đơn hàng của mình 
  • Ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng qua email, Ngọc Tín sẽ xác nhận với Quý khách qua điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng.
  •  Ngọc Tín chấp nhận hình thức thanh toán trước khi nhận hàng cho tất cả các đơn hàng ship tỉnh trên toàn quốc.

2. Thanh toán qua cổng thanh toán thẻ tín dụng: An tâm – Tiện lợi

  • Ngọc Tín chấp nhận thanh toán trực tuyến cho tất cả các đơn hàng bằng thẻ với khách hàng có thẻ ATM (đã đăng ký Internet Banking) hoặc thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng khác nhau
  • Sau khi hoàn tất việc thanh toán trực tuyến, nhân viên Ngọc Tín sẽ liên hệ trực tiếp quý khách hàng và tiến hành thủ tục giao hàng